سلام !
{subscription-name} عزیز!
همانطوری که قول دادیم لینک دانلود رایگان شبیه سازی مبدل حرارتی فشرده در فلوئنت را برایتان ارسال کردیم

دانلود
موفق باشید
مجله مهندسی مکانیک
Footer